Kontakt

WANKEL, s.r.o.
Trieda SNP 55
040 11 Košice
IČO: 46 721 177
IČ DPH:
SK2023551618
Spoločnosť zapísaná v OR na OS Košice I
Oddiel: Sro, vložka číslo: 30059/V
(Adresa sídla spoločnosti nie je prevádzkou.)
Sme platcami DPH.
wankel_logo

Kontakt:
e-mail: wankelwankel.sk
tel.: +421 918 217 241